Haberler

Genç Girişimci İstisnası 2021 –Genç Girişimciye Bağ-Kur Desteği 2021

Genç Girişimci İstisnası Nedir

Ülkemizdeki ağır ve karışık vergi yükümlülükleri nedeniyle ticari hayata girmekte çoğu girişimcinin zorlandığı bir gerçek. İşsizliğin azalması, genç girişimcilerin ticari hayata girdiklerinde zorlanmaması ve ekonomik hayatta etkinliklerinin arttırılması amacıyla yapılan düzenlemeler ile belirli şartlar dâhilinde genç girişimcilere kolaylıklar sağlanmaktadır.

Bu kapsamda 30.04.2018 tarihinde yaklaşık 24 milyar TL’lik ekonomi destek paketi açıklandı ve ülkemizdeki her kesimi yakından ilgilendiren teşvikleri içeren torba yasa Meclis’e sunulmuştu. İçerisinde kamu borçlarında yeniden yapılandırma, emeklilere ikramiye, stok affı, imar barışı, yaşlılık aylığının artırılması, Bağ-Kur desteği ve öğrenci affı gibi konular içeren ve tüm kesimleri ilgilendiren torba yasa, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Torba yasa içerisinde yer alan konulardan birisi de genç girişimcilere Bağ-Kur desteği konusu.

Ticarete atılmak isteyen ya da Bağ-Kur kaydı bulunan şahısların en büyük gider kalemlerinden biri aylık sigorta primi ödemeleridir. Hatta ticarete atılırken çoğu girişimcinin göz ardı ettiği bir konudur. 2021 yılı için en düşük Bağ-Kur prim ödemesinin 1.055,34-TL olduğu düşünülürse 12 aylık bir prim desteğinin önemli bir destek olduğunu söylemek gerekir.

18-29 yaş arasında bulunan ve iş yeri açmak isteyen gençlerin, 1 yıl süreyle Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından karşılanacak olması girişimcinin önünü açacak bir yaklaşım olmuştur. Daha önceki yazımızda bahsettiğimiz 3 yıla kadar gelir vergisi kolaylığı sağlanan genç girişimcilerin sunulan yeni destekle ekonomiye daha çok katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Genç girişimciler için prim istisnası ile ilgili madde aşağıdaki şekildedir:

“ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir:
k) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi kapsamında, 01/06/2018 tarihinden itibaren, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri 1 yıl süreyle 82. madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.”

Madde hükmünü daha anlaşılır olması için açıklamak gerekirse; ekonomik büyüme ve kalkınmanın itici gücü, yenilik ve yaratıcılığın en önemli kaynaklarından biri olan genç girişimcilere prim istisnası getirilmiştir. Şöyle ki;

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, Bağ-Kur kapsamında 01/06/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanacaktır.

Ticari kazanç veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adınıza ilk defa işletme kurmuş olmanız gerekiyor.  Yani mevcut işletmenizi kapatıp yeniden bir işletme açmanız halinde bu destekten yararlanma imkanınız bulunmuyor.

Destekten yararlanmak için, 01.06.2018 tarihinden itibaren ticari veya mesleki faaliyetiniz nedeniyle adınıza ilk defa vergi mükellefiyeti tesis edilmiş olması gerekir. Yani 01.06.2018 tarihinden önce işe başlayan mükelleflerin bu istisnadan faydalanması mümkün değil.

Yaş itibarıyla 29 yaşını doldurmamış olmalısınız.

Kendi işinizin başında bulunmalı, başka bir deyişle işinizde ve bu işin gerektirdiği konularda fikri ve bedeni bir mesai sarf etmeli veya işi bizzat sevk ve idare ediyor olmalısınız.

Buna göre ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olan genç girişimcilerin her ay elde edeceği avantaj 700,18 TL’dir. Bu teşvik 1 yıl geçerli olacağı için bir yıllık teşvik avantajı ise 8.402 TL olacaktır.

Not:
Önceki tarihli “Genç Girişimciler için 29 Yaş Altı Vergi İstisnası” başlıklı yazımızda adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının 75.000 TL’sine kadar olan kısmının belirli şartlarla gelir vergisinden müstesna olduğunu yazmıştık. Bu istisnanın detaylarını ve şartları kapsamlı bir şekilde “Genç Girişimciler için 29 Yaş Altı Vergi İstisnası” başlıklı yazımızda anlattığımız için bu başlığa göz atmanızda fayda var.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Evraklar

Şahıs şirketi açmak için Aşağıdaki evrakları tam ve eksiksiz olarak hazırlamanız gerekmekte…

Kira sözleşmesi (işyeri kira sözleşmesi veya kendinize aitse tapu)

İkametgah belgesi (E-Devlet)

İmza beyannamesi (Noter)

Nüfus cüzdan fotokopisi

Şahıs İşletmesi Kuruluş süreci

 Kuruluş işlemleri son derece basittir. İşletme sahibi yukarıda sayılan evraklarla birlikte ofisimize gelip teslim ettikten sonra 1 gün içinde şirketin açılış işlemleri tamamlanır ve vergi levhası aynı gün temin edinilir.

Meslek odası veya Ticaret Odasına kayıt gerekiyorsa işlemleri yapılır. Kaşe basımı ve banka hesapları halledildikten sonra ticari faaliyete başlanılabilir.

 

Şahıs Şirketi Kurmak İsteyen Bir Girişimci Hangi Vergileri Öder?

Şahıs şirketi kuran bir girişimci, gerçek kişi mükellefiyet tesis etmiş olur. Gerçek kişi mükellef için aşağıdaki beyannameler düzenlenir. Bunlar;

Her ay KDV Ödemesi

Her ay çalışanınız varsa SGK primi ödemesi

Her ay Şahıs Şirketi Sahibinin Bağ-Kur primi

Mali Müşavir Ücreti

Üç ay da 1 Stopaj Vergisi

Üç ay bir Geçici Vergi

Yıllık Gelir Vergisi

Uzman Olduğumuz ve Tüm Detaylarına Hakim Olduğumuz Şirket Kuruluş İşlemleri, Mali Müşavirlik ve Muhasebe İşlemlerinin Takibinde Birçok Mükellefimize Hizmet Vermekteyiz. Şirket Kuruluş İşlemleriniz İçin En Uygun Maliyetlerle ve En Hızlı Şekilde Tüm Ekibimizle Hizmetinizdeyiz. İşletmenizin Dinamik ve Daha Şeffaf Yapıya Kavuşmasında, Devlete Karşı Vergi ve Bildirimlerinin Zamanında ve Eksiksiz Olarak Yapılmasında Tecrübemiz ve Birikimimizle Daima Yanı Başınızdayız. info@sirketkurulusislemleri.com

* 2021 Şirket kuruluşu – 2021 Anonim Şirket kuruluşu – 2021 Limited Şirket kuruluşu – 2021 Şahıs Firması kuruluşu – 2021 Home ofis kuruluşu – 2021 Sanal ofis kuruluşu – 2021 E ticaret Kuruluşu

Yazar

Şirket Kuruluş İşlemleri