Firmamız, müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda aşağıdaki konularda muhasebe desteği sağlamaktadır;
Muhasebe sistemlerinin kurulması
Muhasebe denetimi hizmetleri
Mali tabloların hazırlanması ve denetimi
Dönem sonu kapanış işlemleri
Yasal Düzenlemelere uygun şekilde Muhasebe Defterlerinin tutulması,
Muhasebe kayıtlarının kontrolü,
KDV, Muhtasar, Geçici Vergi, Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini hazırlamak,
Aylık ve Dört Aylık SSK Bildirgelerini hazırlamak,
Personel Maaş Bordrolarını hazırlamak,
İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirgelerini hazırlamak,
İhbar ve Kıdem Tazminatlarını hazırlamak,
Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre raporlar hazırlamak,
Finansal Tabloların dolar, Euro yada başka döviz cinsine çevrilerek raporlarını hazırlamak,