Yerel Vergi Mevzuatına ilişkin danışmanlık ve iç denetim hizmetleri,
Uluslararası Vergi Danışmanlık ve Vergi Planlaması Hizmetleri,
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında mali iş ve işlemlerin vergisel açıdan değerlendirilmesi ve raporlanması hizmetleri,
Transfer Fiyatlandırması uygulamasına ilişkin danışmanlık, kapsamlı analiz ve raporlama hizmetleri,
Uygunluk ve Risk denetimi hizmetleri
Mali idare ve mükellef ilişkilerinde (uzlaşma, ihtilaflar vb.) teknik destek hizmetleri,
Muhasebe personeli eğitim ve destek hizmetleri