YABANCI ORTAKLI LİMİTED, ANONİM ŞİRKET KURULUŞU – DIŞ TİCARET ŞİRKETİ KURULUŞU, İTHALAT, İHRACAT

Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ile sermaye şirketlerinden olan limitet şirketlere dair hükümlerde köklü değişikliklere gidilmiştir. Bu değişikliklerin en önemlilerinden birisi, yürürlükten kaldırılan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“eski TTK”) en az 2 (iki) pay sahibi tarafından kurulabilecek1 limited şirketlerin artık tek gerçek veya tüzel kişi ortaklı şekilde kurulabilme olanağıdır. Ayrıca, kural olarak, Türk Hukuku’nda uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe yabancı yatırımların Türkiye’ye girişinin serbest olması nedeniyle yabancı gerçek/tüzel kişilerin doğrudan tek ortaklı olarak limited şirket kurabilmeleri mümkün hale gelmiştir.

Dış ticaret şirketi kurmak isteyen girişimcilere tavsiyemiz sermaye şirketi kurmaları yönündedir. Bu Limited ya da anonim şirket olabilir.

İşbu makale ile limited, Anonim şirket kuruluşuna dair genel bilgilerin yanı sıra yabancı menşeli bir tüzel kişinin (sermaye şirketinin) tek ortaklı şekilde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata göre limited, Anonim şirket kuruluşundaki başlıca noktalara ve gerekli işlemlere değinilecektir.

14.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki (“Yeni TTK”) en önemli ve köklü değişikliklerden birisi tek ortak ile limited ve Anonim şirket kurulabilmesidir

Yabancı Menşeli Bir Tüzel Kişinin Limited, Anonim Şirket Kurabilmesi

Tek ve Yabancı Tüzel Kişi Ortaklı Limited, Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri Yukarıda bahsedildiği üzere yabancı tek ortaklı, iki ortaklı veya daha fazla olacak şekilde limited, Anonim şirket kurabilmektedir. Söz konusu kuruluş işlemleri için bir takım evraklar hazırlanması gerekecektir, limited şirket kurmaya karar verdikten sonra ofisimize pasaport ile birlikte gelirseniz, gerekli evraklar hazırlanır ve aynı gün limited, Anonim şirket kuruluş işlemi başlar 2-3 gün içerisinde ise limited, Anonim şirketiniz kurulmuş olup vergi levhanızı alabilirsiniz.

Yabancı Ortaklı Limited, Anonim şirketi kurma maliyeti ile ilgili detaylı bilgi almak için Uzman Olduğumuz ve Tüm Detaylarına hakim Olduğumuz Şirket Kuruluş İşlemleri, Mali Müşavirlik ve Muhasebe İşlemlerinin Takibinde Birçok Mükellefimize Hizmet Vermekteyiz. Şirket Kuruluş İşlemleriniz İçin En Uygun Maliyetlerle ve En Hızlı Şekilde Tüm Ekibimizle Hizmetinizdeyiz. İşletmenizin Dinamik ve Daha Şeffaf Yapıya Kavuşmasında, Devlete Karşı Vergi ve Bildirimlerinin Zamanında ve Eksiksiz Olarak Yapılmasında Tecrübemiz ve Birikimimizle Daima Yanı Başınızdayız. info@sirketkurulusislemleri.com

Yabancı uyruklu şirket açabilir mi ?

Evet, Yabancılar Türkiye’de şirket kurabilir. Yabancı yatırımcılarla ilgili olarak Türkiye’de 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu mevcuttur. Bu kanunda genel olarak yatırım serbestisi, eşit muamele ve yabancı yatırımcının özendirilmesi esası benimsenmiştir

Yabancılar hangi şirketleri kurabilir ?

Eski Kanun döneminde yabancılara yalnızca anonim ve limited şirket kurma izni tanınıyordu. Artık yabancılar bakımından şirket türü noktasında sınırlama söz konusu değildir. TTK’da yer alan her türlü şirket türü ve TBK’da yer alan adi şirket türlerinden en uygun olanı belirlenip kurulabilir.

Yabancılar limited şirket ortağı olabilir mi ?

Yabancılar ülkemizde %100 hisse sahibi olarak şirket kurabilir, devralabilir veya %40 hisseden az olmamak şartı ile (çalışma izni için) şirketlere ortak olabilirler. Şirket yeni kurulmuş ise 100 bin tl ödenmiş sermayesi olması yeterlidir, ilk altı ay içinde 5 Türk vatandaşı çalıştırılması zorunlu değildir.

Yabancılar Türkiye’de işyeri açabilir mi?

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de şirket kurabilir. Türkiye Cumhuriyetinde yabancı uyruklu kişilere uygulanacak kanun 17.06.2003 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 05.06.2003 tarih ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunudur.

Yabancı uyruklu Türkiye’de şirket kurabilir mi?

Evet, Yabancılar Türkiye’de şirket kurabilir. Yabancı yatırımcılarla ilgili olarak Türkiye’de 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu mevcuttur. Bu kanunda genel olarak yatırım serbestisi, eşit muamele ve yabancı yatırımcının özendirilmesi esası benimsenmiştir

Yabancılar Türkiye’de nasıl şirket kurar?

Yabancı Ortaklı Limited, Anonim şirketi kurma maliyeti ile ilgili detaylı bilgi almak için Uzman Olduğumuz ve Tüm Detaylarına hakim Olduğumuz Şirket Kuruluş İşlemleri, Mali Müşavirlik ve Muhasebe İşlemlerinin Takibinde Birçok Mükellefimize Hizmet Vermekteyiz. Şirket Kuruluş İşlemleriniz İçin En Uygun Maliyetlerle ve En Hızlı Şekilde Tüm Ekibimizle Hizmetinizdeyiz. İşletmenizin Dinamik ve Daha Şeffaf Yapıya Kavuşmasında, Devlete Karşı Vergi ve Bildirimlerinin Zamanında ve Eksiksiz Olarak Yapılmasında Tecrübemiz ve Birikimimizle Daima Yanı Başınızdayız. info@sirketkurulusislemleri.com