Yürürlükteki mevzuata uygun olarak bordroların düzenlenmesi,
Sosyal Güvenlik Kurumu aylık prim bildirgelerinin düzenlenmesi, diğer Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimlerinin yapılması,
İşyeri açılış SGK bildirimlerinin yapılması,
SGK işe başlama-bırakma bildirimlerinin yapılması,
E-SGK başvurularının yapılması,